De Stichting Stadshart Oldenzaal, opgericht 19 maart 2004, heeft als doel om de stad, gevraagd en ongevraagd, te adviseren, waar het gaat om het prominent  manifesteren van cultureel belangrijke en historische gebouwen en de ruimtelijke invulling.

Enerzijds doet de SSO dat door een visie te geven op nieuwe ontwikkelingen, anderzijds door eigen initiatieven te nemen en zelf processen in gang te zetten.

 

         
          Klik hier voor een promotie-filmpje
                   van de "Tuin van Soer"
Speerpunten van de SSO    
1)  Realistie binnentuin Palthehuis (tuin van Soer)

2)  Ontwikkeling museumgebied

3)  Behoud/herstel stadswallenstructuur

4)  Zichtbaar stromend water terug in de binnenstad

5)  Meer belevingsvol en kleurrijk groen in de binnenstad

6)  Handhaving oude historische gebouwen

7)  Gevraagd/ongevraagd architectonisch advies

8)  Periodiek overleg gemeente Oldenzaal

9)  Inspelen op de actualiteit
 

 

De SSO kenmerkt zich door

   
-  Creativiteit

-  Focus op de binnenstad

-  Uitvoeringsgericht

-  Input leveren voor gemeentelijk beleid

-  Gevoel voor schoonheid en authenticiteit

-  Historisch besef

-  Betrokkenheid

-  Verbondenheid met stadsproces